Trung Tâm Đào Tạo

Trong thời gian tham gia khóa học tại công ty, ngoài đào tạo ngoại ngữ, các giáo viên của Trung tâm sẽ phổ biến, quán triệt cho người lao động những quy định của pháp luật nước sở tại mà người lao động đến làm việc, giải thích rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, trang bị những kiến thức cần thiết về kỹ năng giao tiếp, an toàn vệ sinh lao động; bản sắc văn hóa, đất nước con người, phong tục tập quán; đồng thời ngoài giáo viên người Việt, giáo viên người nước ngoài sẽ giúp học viên rèn luyện năng lực ngoại ngữ đúng phong cách giao tiếp của người bản xứ, giúp người lao động có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống, sinh hoạt và làm việc ở nước ngoài.

Người lao động khi tham gia khóa đào tạo ngoại ngữ – bồi dưỡng kiến thức cần thiết, NHÂN LỰC NHẬT BẢN luôn mong muốn học viên tự giác chấp hành các quy định của Trung tâm đào tạo, cố gắng học tập, học cho mình, học để nắm chắc các quy định của pháp luật, nội dung hợp đồng lao động và các quy định liên quan để người lao động thực hiện tốt hợp đồng, không vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần giảm tỉ lệ lao động làm việc và cư trú bất hợp pháp, khôi phục uy tín và hình ảnh của người Việt nói chung và lao động Việt Nam nói riêng tại nước ngoài. Kết thúc khóa học, học viên làm bài kiểm tra cuối khóa và được cấp chứng chỉ. Rút kinh nghiệm từ nhiều năm đào tạo, NHÂN LỰC NHẬT BẢN mong muốn người lao động nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành các quy định của Trung tâm đào tạo, chăm chỉ học tập, khi làm bài kiểm tra sẽ có kết quả cao, tỷ lệ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp đạt 100%, đủ điều kiện xuất cảnh sang nước ngoài làm việc.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

 Với quan điểm đào tạo:

+ Chất lượng lên hàng đầu
+ Chú trọng đến ý thức thái độ và tác phong của người lao động
+ Thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học viên noi theo

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA
Địa chỉ: Trường cán bộ thanh tra, đường Đức Thắng, Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: +84-352 – 556558
Email:tranthuvinhhr@gmail.com