Category Archives: Kyoto

Kyoto

Kyoto   Kyōto (/kiˈoʊtoʊ, ˈkjoʊtoʊ/;, tên chính thức Thành phố Kyoto (京都市 (Kinh Đô thị), là thành phố thủ phủ của phủ Kyōto, Nhật Bản. Thành phố có dân số gần 1,47 triệu người vào năm 2018 và là một phần chính của vùng đô thị Kansai. Năm 794, Kyoto (lúc đó được gọi là Heian-kyō) được chọn làm kinh đô mới của triều đình …