Tuyển 03 Nữ Kiển tra linh kiện otô

Job Category: Đơn Công xưởng nữ
Job Type: Thực Tập Sinh
Job Location: Gifu

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Vịnh

Trần Thu Vịnh

Chuyên viên Tuyển Dụng và Hỗ trợ

Hotline: 03525-565-58